Etik og praksis

“The skill of being with women in pain in labour often rests in believing in women when they do not believe in themselves.”

~ Nicky Leaf

Doulaens formål

 • Som doula er dit højeste formål at hjælpe parret til en god fødselsoplevelse. Det er ikke dit formål at undgå interventioner etc. En god fødselsoplevelse afhænger ikke af, hvordan fødslen forløber.
 • Som doula har du ingen holdning til, hvad der er bedst for det pågældende par
 • Når det er muligt, yder du som doula følelsesmæssig støtte før og efter fødsel, herunder forklaring og diskussion af praksis og procedurer og hjælp til at tilegne sig den viden, der er nødvendig for klienten til at tage informerede beslutninger om deres egen forløb.
 • Som doula støtter du parret fuldt ud med dit nærvær, din omsorg, din empati og de særlige kompetencer, du har tilegnet dig, fx rebozo, akupressur, ammerådgivning, kostvejledning osv.
 • Som doula ved du også, hvornår det er tid til ikke at gøre noget.
 • Som doula kan du bringe parret nærmere hinanden ved at hjælpe partneren til at understøtte sin fødekvinde.
 • Under en fødsel kan du som doula hjælpe med at italesætte parrets behov og ønsker. Dette gøres ved at tilskynde kvinden/parret til at stille spørgsmål til foreslåede procedurer og tiltag, og til at udtrykke kvindens/parrets præferencer og bekymringer.
 • Doulas støtter informeret valg og informeret samtykke uden at styre forældres beslutningstagning.
 • Som doula er du ærlig og respektfuld over for parret og de fagpersoner, du samarbejder med.
 • Som doula hjælper du din klient med at indarbejde ændringer i fødselsplaner, hvis og når behovet opstår, og du gør altid dit ypperste for at støtte op om en god kommunikation mellem din klient og de fagpersoner der bistår hende.
 • Som doula anerkender du, at kvindens/familiens valg er gyldige, og understøtter at en kvinde påtager sig ansvaret for den fødsel, forældremåde eller ernæringsmetode, som hun føler er rigtig for hende og hendes baby.
 • Som doula er dit formål at hjælpe enhver klient, der søger fødselsdoula støtte, enten ved selv at bistå parret eller tilbyde passende henvisninger.

Doulaens begræsninger

 • Doulaer udfører ikke kliniske eller medicinske opgaver, såsom at tage blodtryk eller temperatur, aflytte hjertelyd, vaginal undersøgelser eller postpartum klinisk pleje.
 • Doulaer afholder sig fra at diagnosticere eller behandle i nogen form.
 • Eftersom doulas ikke “ordinerer” behandling, skal eventuelle forslag eller oplysninger, der gives indenfor rollen som doula, også ske med det forbehold, at doula råder sin klient til at diskutere forslaget med egen læge eller sundhedsfaglige kontakt, før klienten følger forslaget.
 • Hvis en doula har kvalifikationer i alternative eller komplementære metoder (såsom aromaterapi, massageterapi, indkapsling af placenta osv.), skal doulaen gøre det meget klart for sin klient og andre, at disse ydelser er en ekstra service , uden for doulaens praksis.
 • Som doula, taler du ikke i stedet for klienten eller træffer beslutninger for klienten. Du støtter i stedet op omkring en positiv og lydhør kommunikation mellem din klient og det sundhedsfaglige personale.
 • Er der særlige behov (psykiske eller fysiske) hos klienten der rækker ud over omfanget af doulaens træning henvises der til passende behandler eller terapeut.

Roller & Ansvar

 • Doula’s primære ansvar er over for sine klienter.
 • Som doula ser du jordemoderen som din samarbejdspartner og gør, hvad du kan for at få et positivt og givende samarbejde. I har begge samme formål om, at parret skal få en positiv fødselsoplevelse.
 • Som doula må du aldrig forsøge at skubbe jordemoder eller partner i baggrunden.
 • Undgå at kritisere andet fagpersonale. Opstår der en mislyd mellem dig og jordemoderen, bør I tage en snak uden for stuen, hvis parret er ok med, at du forlader rummet. Parret bør skånes for at mærke evt. dårlig stemning, og du bør som doula arbejde endnu hårdere for at undgå dårlig stemning.
 • Det sundhedsfaglige ansvar for fødslen ligger hos jordemoderen. Som doula kan eller må du ikke varetage jordemoderfaglige vurderinger, undersøgelser, behandlinger eller andet.
 • Som doula skal der altid være en skriftlig samarbejdsaftale med det par, du indgår i et forløb med.
 • Vi opfordrer alle doulaer i foreningen at lade en tredjepart læse samarbejdsaftalen igennem, så I er fuldstændige sikre på, at ord ikke kan misforstås og/eller bøjes i en retning I ikke har øje på.

Faglighed

 • Som doula i Dansk Doula Forening har du en interesse i løbende at opdatere din viden og kunnen gennem fx kurser og litteratur.
 • Det vidner om høj faglighed, når man kender sit fags begrænsninger.
 • Ved fastsættelse af priser skal doulaen sikre, at de er retfærdige, rimelige og står i forhold til udførte tjenester. Doula skal tydeligt angive sine priser til kunden og beskrive den leverede ydelse, betalingsbetingelser og refusionspolitikker.
 • Som doula opfører du dig med integritet og gennemsigtighed med hensyn til erfaring, færdigheder og grænser.

Fortrolighed

 • Som doula har du livslang tavshedspligt over for det par, du arbejder med. Du må ikke tale om parret og deres fødsel, så de kan identificeres af andre.
 • Du bør tale din oplevelse som doula igennem i lukkede og trygge fora for din egen udviklings skyld. Det kan du bl.a. bruge Dansk Doula Forening til.

Nærvær

 • Det er god skik at blive ved parrets side kontinuerligt under fødslen. Du forlader således ikke rummet med mindre parret beder dig om det, eller der opstår en nødsituation. Du bliver hos parret så længe de ønsker det efter fødslen. Du mærker efter, hvornår det er passende at forlade den lille nye familie og afstemmer det med dem.

Rådighed & Kontrakt

 • Som medlem af Dansk Doula Forening søger du for at have en skriftlig kontrakt med familien, når du indgår et samarbejde.
 • Du står, som doula, til rådighed for familien fra I indgår samarbejdet, til familien er godt ude på den anden side. Det betyder, at de kan kontakte dig ved bekymringer mm., og du gør, hvad du kan for at hjælpe dem. Det betyder ikke, at du skal smide alt, hvad du har i hænderne, men du kan tilbyde dem et (telefonisk) møde på et bestemt tidspunkt, så de mærker, at du har dem.
 • Sørg for at være i tæt kontakt med parret i terminsperioden, så du måske er forberedt, når fødslen går i gang.
 • Du står til rådighed på alle tider af døgnet i ugerne før termin til to uger efter termin. Føder parret uden for den periode, gør du alt, hvad du kan for at deltage alligevel.
 • Du har din telefon med dig – også om natten – i terminsperioden. Tilbyd gerne parret et ekstra telefon nr. hvis du har (fx din partners).
 • Det er god skik ikke at have flere kunder ad gangen, end du kan rumme og tilgodese.
 • Vi arbejder med backup-doulaer i Dansk Doula Forening.
 • I tilfælde af at der er behov for en back-up doula, er det god skik at følge op på samarbejdet enten med klienten eller back-up doulaen for at sikre at klientens ønsker og behov er dækket.