Formål

“Birth is not only about making babies. Birth is about making mothers — strong, competent, capable mothers who trust themselves and know their inner strength.”

~ Barbara Katz Rothman

Dansk Doula Forening er stiftet for at:

  • favne og samle doulaer i Danmark på tværs af baggrunde, lokation og erfaringer
  • stå stærkt som en veldefineret faggruppe med etisk forsvarlige retningslinjer og optagelseskrav 
  • udbrede kendskabet til doulaens arbejde og berettigelse
  • fremme og beskytte danske doulaers interesser og virke
  • at give medlemmer af foreningen et sted at søge faglig bistand, sparring og mulighed for videreuddannelse og opdateringskurser
  • at give gravide og familier en platform, hvor de kan opsøge en doula i deres område (link til regionsoversigt), og for at oplyse dem om, hvad en doula er og kan
  • arbejde hen imod muligheden for tilskud fra Danmark til brug af doulastøtte
  • arbejde hen imod økonomisk tilskud til brugen af doulastøtte til ressourcesvage familier.

Dansk Doula Forening er stiftet 02.02.2020.